Съвсем скоро в София ще бъде въведена нова транспортна услуга - градски транспорт при поискване в югозападните квартали на София. Микробусите ще са електрически и ще определят маршрутите си спрямо търсенето на потребителите. Те ще се заявяват с мобилно приложение, ще вземат гражданите от най-близката възможна точка и ще ги отвеждат до най-близката метро или трамвайна линия. Тази иновативна услуга се осъществява по проект ИНОЕЪР и ще се предлага за пръв път в Европа.

Столична община и Асоциация за развитие на София организираха състезание за дизайн на новата транспортна услуга в партньорство с Нов Български Университет. Задачата на студентите бе да изработят дизайн, който показва, че микробусите са част от системата на градския транспорт, но и ползването им става чрез приложение, без фиксиран маршрут.

В състезанието взеха участие студенти от бакалавърската програма „Уеб дизайн и графична реклама“, НБУ, които работиха по проектите с огромно желание и ентусиазъм. Представените от тях проекти са креативни и цветни, съвременни и изчистени. Жури, съставено от представители на Столична община, Асоциация за развитие на София и Нов Български Университет взе трудното решение кои проекти да бъдат осъществени. До финал стигнаха 3 проекта, а от тях ще бъдат реализирани 2, тъй като дизайните им са сходни и се допълват. Това са проектите на Кеми Димитрова Костадинова и Ванеса Венциславова Панайотова. Поздравления за идеите, очакваме с нетърпение да ги видим и реализирани в най-скоро време!

Състезанието се провежда в рамките на проекта ИНОЕЪР, първият и единствен засега проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Проектът въвежда за първи път в Европа обществен транспорт при поискване, както и за първи път в София и България ниско емисионна зона, зелени коридори, мобилно приложение СофияКойн с награди за активен транспорт.