Новини

Последни новини от социалните медии на ИНОЕЪР

Load More

Очаквани резултати

Промяната, която правим

1

Европейска иновация

4

Иновативни практики в София

21+

Събития за ангажиране на гражданите

200+

Спестени тона ФПЧ

Абонамент за бюлетин

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.