Плановете за устойчива градска мобилност могат да променят изцяло качеството на живот в градовете. Европейският съюз има за цел до 2030 година вредните емисии да бъдат намалени с 55 на сто и мерките за устойчив обществен транспорт и паркиране са от изключително значение.

Това бе водещата тема на събитието PARK4SUMP, организирано от Център за градска мобилност, и причината ИНОЕЪР да намери място в програмата.

Участниците в него коментираха различни иновативни решения, които различните градове прилагат по отношение на уличното и извънулично паркиране. Една от водещите теми бе и промените в нормативните уредби в областта на паркирането като силен инструмент за справяне с негативните странични ефекти, причинени на автомобилите. Сред участниците са градове като Умеа, Лисабон, Краков,Синт Никлас, Талин, Реджо Емилия, Ротердам, Гданкс, Фрайбург, Трондхайм и други. Събитието се проведе на 15 и 16 юни 2022.

Участниците в конференцията бяха приветствани от изпълнителния директор на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев, който сподели с тях предизвикателствата пред системата на транспорта и паркирането по време на КОВИД. „В тази трудна за всички ситуация ясно се откроиха възможностите на обществения транспорт и нуждата от устойчиви политики, както за него, така и за паркирането“, каза той. 

„Последно проучване показа, че огромен процент от населението в Столична община живее на до 12 минути от спирка на обществения транспорт, което показва голяма наситеност.“, каза Методи Аврамов, директорът "Стратегии, иновации и международни проекти" на ЦГМ при представянето на политиките на Столичната община. Той напомни, че до 2025 година е предвидено линиите на метрото да са 65 км, което ще поеме половината от пътниците на наземния транспорт. Аврамов запозна присъстващите с работата на новата тикет система, както и с проекта ИНОЕЪР, в който ЦГМ е партньор.

Основната иновация на проекта ИНОЕЪР представлява зелен обществен транспорт при поискване, но всички други мерки са отново в посока устойчиво придвижване и подобряване качеството на въздуха.