Столична община вече разполага със софтуер за анализ и оптимизация на схемите на масовия градски транспорт, като част от подготовка за въвеждане на услугата „Зелен обществен транспорт при поискване“ по проекта INNOAIR.

Очаква се с данните от софтуера да се постигне подобряване на транспортните схеми, което ще обхване оптимизация на маршрутите на линиите и техните експлоатационни показатели (брой коли на линия, интервали на движение, скорост на придвижване), с цел максимално увеличаване броя на пътниците по съответната линия и намаляване броя на пътуванията с личен автомобил.

Един от модулите на този софтуер дава възможност за преброяването на пътниците в превозните средства, чрез изкуствен интелект специално обучен да разпознава хората.

В цялост разработката обработва исторически данни за придвижването на превозните средства в цялата мрежа на наземният градски транспорт, с което измерва и визуализира на специално разработен интерфейс целодневното натоварване по всяка линия, скорост на продвижване на превозните средства, натрупани закъснения и избързвания по линията, сравнение между линиите и проверка на направени корекции по тях. 

Натрупването на данни ще бъде основен инструмент на Столична община за планиране и въвеждане на нови или промяна на съществуващи маршрути на линии, промени в разписания и/или честотата на изпълнение на превозите, ускоряване на движението им в определени участъци и приоритизиране на градският транспорт на места, в които той натрупва големи закъснения от трафик и др.

Функционалностите на разработката се очаква да доведат до оптимизирането на транспортните схеми за масовия градски транспорт, по-висока степен на мобилност в градските зони при условията на икономически изгодно придвижване и гарантирано опазване на околната среда с осигурени: максимална достъпност, сигурност, безопасност, свързаност, разнообразен и удобен транспорт, намаляване на вредните емисии от превозните средства и намаляване използването на моторни превозни средства чрез увеличаване броя на пътуващите с масовия градски транспорт.

Освен софтуер, чрез INNOAIR е предоставен и анализ за подобряването на транспортното облужване в три зони обхващащи кварталите Манастирски ливади, Павлово, Бояна, Карпузица и Горна баня. В документа са обработени и интегрирани данни от зоните за натоварването на линиите от масовият градски транспорт, автомобилният трафик, замърсяването на въздуха, данни за придвижването на населението, демографски, популационни и кадастрални данни за броя на населението в зоните. В анализа също са предоставени данни за текущо състояние на транспортната схема и конкретни предложения за подобряване чрез промени в същестуващите разписания на линии, потенциални промени на маршрут на линните и предложения за пускането на „Зелен обществен транспорт при поискване” в зоните.