София ще пусне първото си мобилно приложение, което да мотивира гражданите да променят транспортното си поведение, като използват положителни стимули.

Амбициозните стъпки за промяна и декарбонизация не могат да разчитат само на развитие на инфраструктурата и обновяване на автопарка на обществения транспорт. Без подкрепата на хората да ги използват, самите инфраструктури стават безсмислени.

Промоционалните кампании и финансовите стимули могат да допринесат по някакъв начин за насърчаване на хората да променят поведението си, но те рядко генерират трайна ангажираност и лоялност. За да имат желание за истинско участие, хората трябва да го изпитат сами, да се почувстват ценна част от процеса, да видят резултата и да се насладят на участието си.

Приложението за смартфон, под наслов Sofia Coin, ще поиска от гражданите да следят как използват транспорта и маршрутите и ще ги възнаграждава индивидуално за избора на активни или устойчиви начини за придвижване, като ходене и колоездене. Приложението също така ще измерва положителния ефект върху околната среда при всяко пътуване. Също толкова важно е, че приложението ще показва най-използваните маршрути на всеки триместър и те ще бъдат включени в инвестиционната програма на Столична община, като се уверят, че са в добро състояние, с удобни за потребителя връзки. По този начин събраните данни и използваната обратна връзка ще информират политиката и ще подобрят мрежата.