Хакатонът предизвиква участниците да търсят смели технологични и социални иновационни решения, които ръководят визията за транспортни услуги от следващо поколение, достъп и опазване на културното наследство.

Асоциация за развитие на София и Столична община, с подкрепата на ЕВРOПЕАНА, обявяват хакатон "Устойчивост и социална справедливост", чийто финал ще се проведе на живо на 8 юни 2023 г. Хакатонът предизвиква участниците да търсят смели технологични и социални иновационни решения, които ръководят визията за транспортни услуги от следващо поколение, достъп и опазване на културното наследство. Тези области са мощни катализатори за градовете и регионите във времена на бърза урбанизация, дигитализация и индивидуализация.

Ако се интересувате от технологии и иновации за устойчивост и ако имате идеи, които могат да подобрят градската ни среда, участвайте в хакатона с екип от 2 до 5 души, за да предложите решения за по-чиста мобилност и околна среда, или за устойчиво използване на културното наследство. Екип от международни ментори ще Ви напътства и наставлява през целия процес – от регистрацията до подаването на финалния проект и представянето пред журито. Идеите с най-високи оценки ще получат общо финансиране от 15 000 лева (7 500 евро), предоставено от Столична община, за по-нататъшно разработване и прилагане на решенията. Победителят ще получи Европейската награда за млади иновации. Ще бъдат предоставени и нефинансови награди.

Регистрираните екипи ще имат достъп до бази данни, предоставени и курирани от Europeana и INNOAIR - първият български проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата за градски иновативни действия.

Финалът на хакатона ще се проведе на живо на 8 юни 2023 г. от 14:00 до16:00 часа. в SofiaLab на ул. "Сердика" 1, ет. 3. За регистрираните отбори извън София, които са стигнали до финала, ще има възможност да представят идеите си пред журито онлайн.

Защо да се включите?

          1. Времето за опазване на наследството, чиста мобилност и свързаност е сега. Европа се стреми да бъде първият климатично неутрален континент. Това се отнася и за културното наследство, за мобилността и отваря огромен хоризонт за иновации в тази област.

          2. Мрежа за бъдещ растеж. Значителна част от хакатона има за цел да събере на едно място общността, работеща в сферата на мобилността и технологиите, затова се присъединете и намерете подходящи партньори, ментори и компании.

          3. По-нататъшно развитие на вашата идея. Хакатонът е само началото. Валидирайте идеята си тук, а по-късно Столична община, Център за градска мобилност София и други партньори могат да ви помогнат да доразвиете идеята си и дори да приложите на практика в контролирана градска тестова среда. 

Какви са предизвикателствата?

          • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА КОЛОЕЗДЕНЕТО

Столична община и партньорите по проекта INNOAIR ще предоставят анонимизирани набори от данни от приложението SofiaCoin и първите 2 камери за автоматично преброяване на велосипедистите в града, данни за замърсяването, както и други релевантни данни. Екипите могат да използват и всякакви други външни данни. Те ще могат да изпробват уменията си в анализирането и визуализирането на данни и програмирането на колоездачния град на бъдещето и промяната на поведението.

          • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И ТРАНСПОРТНИТЕ ОПЕРАТОРИ

Градовете се променят и градската мобилност се променя с тях. Столична община и Център за градска мобилност ще предоставят набори от данни от разписанието и движението на превозните средства на градския транспорт, както и за удовлетвореността на гражданите. Трябва да разработим решения, които могат да създадат доверие и сътрудничество между публичните и частните оператори, ползвателите и гражданите.

          • ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ФОТОГРАФСКИ ДАННИ, ЗА ДА ПРЕОСМИСЛИТЕ ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ

Използвайки историческите фотографии на България от фондация НАБИС, демонстрирайте и анализирайте историческото градско планиране и градската мобилност, за да предложите решения за бъдещето. Това предизвикателство позволява на екипите да се съсредоточат върху по-качествени нискотехнологични продукти, които свързват историческите знания, вградени в обектите на културното наследство, с настоящите тенденции към дерастеж и слънчево бъдеще. Можете да използвате този набор от данни и всички други свързани данни, които искате в крайния си продукт. Всички 15K изображения от фондация НАБИС са обществено достояние.

           • СВЪРЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО С АКТУАЛНИТЕ БАЗИ ДАННИ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Най-големият агрегатор на данни в Europeana е OpenUp! , която събира, обогатява и стандартизира природонаучното наследство от цяла Европа. Повече от 10 милиона обекта, представящи биоразнообразието и природонаучното наследство на Европа, са достъпни на Europeana чрез OpenUp. Тези колекции са много добре описани и метадатирани и до голяма степен са безплатни за повторна употреба. Създаване на продукт, който използва тази богата находка от наследство на биологичното разнообразие, за да (пре)представи по-зелено, устойчиво бъдеще, което запазва знанията за биологичното разнообразие и / или привежда в действие това историческо богатство за бъдещо вземане на екологични решения. Можете да използвате този набор от данни заедно с други текущи бази данни и API за биологичното разнообразие като Genesys за вашия краен продукт.

Какви са наградите за победителите?

8 000 лева
Първа награда

5 000 лева
Втора награда

2 000 лева
Трета награда

Наградените отбори ще се включат в Пясъчника за иновативни решения на София, което ще им даде възможност да тестват продуктите си в реална градска среда, да привличат инвестиции и да се представят пред други градове в страната и чужбина.

Европейските културни институти – членове на EUNIC, се присъединяват към хакатон "Устойчивост и социална справедливост", за да подкрепят проектирането на иновативни идеи и прототипи с вълнуващи награди!

Най-добрите иноватори ще могат да подобрят езиковите си умения на различни езици – избирайки между португалски, испански, немски, френски, италиански и унгарски! Всеки институт ще може да осигури един курс, за един семестър, който започва от есента на 2023 г.:

           • Институт Камойнш (Португалия)
           • Институт Сервантес (Испания)
           • Гьоте институт (Германия)
           • Френски институт (Франция)
           • Италиански институт (Италия)
           • Институт Лист (Унгария)

ПРОГРАМА:

5 май, 2023                    Стартиране на хакатона


31 май, 2023                  Краен срок за регистрация на отборите


2 юни и 5 юни, 2023    Индивидуално менторство


6 юни, 2023                   Онлайн подаване на финални проекти


7 юни, 2023                   Жури избира отбори-финалисти


8 юни 2023 г.                Финал на живо: представяне на отборните финалисти пред журито и публиката; церемония по награждаването

ЖУРИ:

Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, ръководител на проект Иноеър

Генчо Керезов, заместник-кмет по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', Столична община

Димитър Дилчев, директор, Център за градска мобилност 

Доц. д-р Тодор Ялъмов, Зам.-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“, Стопански факултет, Софийски университет

Светлана Ломева, Изпълнителен директор, Асоциация за развитие на София

Яна Дочева, началник-отдел „Международно сътрудничество в НСОРБ“

Йолан Люйтс, Редактор колекции, Европеана

МЕНТОРИ

Иван Николов, директор на дирекция „Транспорт“, Столична община - Транспортни политики и данни
инж. Димитър Петров, директор на дирекция „Управление и анализ на трафика“, Столична община - Транспортни мрежи, Трафик анализ
Методи Аврамов, директор на дирекция „Стратегии, иновации и нови технологии и международни проекти”, Център за градскамобилност - тарифиране, маркетинг, интермодалност, анализ на транспортни данни
Йолан Люйтс, редактор колекции, Европеана 
Изабел Креспо, координатор бизнес развитие, Образование, Европеана
Владия Михайлова, куратор, ръководител отдел "Визуални изкуства" РЦСИ Топлоцентрала
Веселин Тодоров, ИТ Мениджър, въпроси относно Информационни системи в ЦГМ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

          • Приложимост на проекта: На кого и по какъв начин помага този проект? Решава ли съществен проблем от практиката? Темата актуална и приложима ли е? Наистина ли някой има нужда от този проект? 30%

          • Съдържание: Полезно ли е, интересно и интерактивно ли е, или дублира съществуващи източници? Текстовете, илюстрациите и другите мултимедийни елементи с високо качество и автентични ли са? Вашето собствено ли е съдържание или копирано отнякъде (уникалното качествено съдържание се цени повече)? 20%

          • Техническо изпълнение: Използвани ли са подходящите технологии по правилния начин? Има ли добра използваемост, интуитивен потребителски интерфейс и потребителско изживяване? Има ли добра структура, оформление и навигация? 30%

          • Представяне и защита: Представен ли е атрактивно и убедително проектът по време на защитата? 20%

Технически изисквания:

Лаптопи, софтуер, хардуер и други активи, необходими за проекта, са осигурени от участниците. Технологиите, езиците за програмиране и инструментите за разработка зависят от участниците. Разрешено е използването на платформи с отворен лиценз, всички видове инструменти за графичен дизайн, анимация, видео обработка и разработка на хардуер, както и всички видове хардуерни устройства: телефони, таблети, микроконтролери и др.

С регистрацията си Вие се съгласявате и приемате Общите правила за провеждане на хакатона, които са публикувани ТУК.

Промени в състава на отборите се допускат до 12 часа след началото на хакатона, но само след като сте се регистрирали предварително.

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем на хакатона!