Постигнатото чрез проект Иноеър бе ключова тема в международното събитие Webit 2023 – Изкуственият интелект: БЪДЕЩЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ.

Иновативният и зелен градски транспорт при поискване бе тема в панел Дигитална София 2023 – Умният град: Отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж.

Двете приложения BUSSINN и SOFIACOIN намериха още повече партньори и ползватели на новите услуги, въведени от Столична община с финансовата подкрепа на проект Иноеър, финансиран от програма UIA на Европейската комисия. „Съвместното измисляне и дизайн на новата услуга бе в центъра на постигнатия успех. Тази нова услуга и процесът на нейното прилагане вече предизвиква интерес както от наши съседни държави, така и далечният в географско отношение Семаранг, Индонезия“, разказа Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София. В панелът „Дигитална София“ участваха Димитър Дилчев, директор на Център за градска мобилност, също партньор на проект Иноеър. Модератор на дискусията бе заместник – кмета по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Генчо Керезов, който сподели „Успешно завърши дигиталната революция в градския транспорт – милиони граждани и гости пътуват ежегодно с електронни билети, закупени през приложение, директно с банкова карта или онлайн. Приложи се гъвкава технология, която да отговаря на иновативната ценова политика, приета от Столичния общински съвет. Тя генерира огромно количество данни, които служат за оптимизиране на транспортните линии. Проект Инноеър допринесе значително към вече подготвената екосистема на иновативен градски транспорт и ни даде възможност да тестваме решения, които все още не съществуват в други европейски държави“. Темата за дигиталните услуги на Столична община бе продължена от арх. Здравко Здравков, главен архитект на София, Мария Христова, директор на Столична агенция за приватизация и инвестиции, както и адв. Георги Тодоров във връзка с въведената в цяла София платформа за електронна смяна на адресната регистрация.