На 8 юни 2023 се проведе финалът на хакатонa “InnoAir & Europeana: Устойчивост и социална справедливост“ и бяха наградени победителите от състезанието. Събитието се проведе с подкрепата на Europeana и под егидата на проекта InnoAir, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Финалът беше кулминацията на цяла редица от дейности в рамките на състезанието. До 31 май всички желаещи можеха да регистрират своите отбори за участие, а на 2 и 5 юни се проведоха менторските срещи, по време на които всеки отбор имаше възможността да представи своите идеи пред менторите на състезанието и да чуе обратна връзка за тях, както и идеи за тяхното подобряване.

Жури на хакатона включваше Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община и ръководител на проект Иноеър, Димитър Дилчев, директор на Центъра за градска мобилност, зам.-деканът на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Тодор Ялъмов, Яна Дочева, началник-отдел „Международно сътрудничество“ в НСОРБ, Антония Шаламанова от „Зелена София“ и Йолан Люйтс от Европеана и Велко Велков от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столична община.

Гости на събитието бяха Роман Дескроа от Френския културен институт в София, Зорница Стойкова от Португалския културен институт „Камойш“, Нели Димова от Унгарския културен институт, Аксел Байер от Гьоте институт и Елена Кирова от Италианския културен институт в София.

За участие във финала и представяне пред журито бяха избрани пет отбора с разнообразни идеи и прототипи – Day Off, SparkBot, CY Power, SOFIA PASS и отбор на СУ "Пенчо П. Славейков“.

Отборът Day Off, които станаха победители на втория хакатон по проекта InnoAir, дойдоха да защитят своята титла с своята концепция и прототип за гейминг приложение с екологична насоченост.

Ученици от Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет – София с отбор SparkBot представиха своя проект "SPARKBOT - малкият градски служител" – концепция и прототип на роботизирано устройство за почистване на градските колоездачни алеи и сигнализиране на проблеми в реалната градска среда.

Отбор SOFIA PASS пък представи пред журито и участниците своята идея за създаване на довеждаща услуга чрез използване на електрически велосипеди и създаване на така наречените E-Hubs (места, където хората могат да използват множество форми на градски транспорт, където могат да се предоставят тези велосипеди) и какъв ще е нейният бизнес модел.

Представителите на отбор CY Power споделиха концепцията за динамо батерии „Power“, които могат да се монтират на велосипед и служат за зареждане на различни устройства, зареждайки се чрез движението на велосипеда.

Учениците от 1. СУ "Пенчо П. Славейков” представиха проекта „Eco-port“, който включва направата на приложение, което да помага на използващите градски транспорт в столицата в тяхното ежедневно придвижване с множество различни данни и приспособления.

След представянето на всички проекти, журито от експерти в сферата на зелената трансформация, градската мобилност и технологиите направиха своя избор:
1 място извоюваха отбор SparkBot с техния проект "SPARKBOT – малкият градски служител", които спечелиха 8 000 лева.

2 място и финансова награда от 5 000 лева бе присъдено на CY Power с техния прототип на динамо батерии за монтиране на велосипед „Power“.
3 място и 3 000 лева получиха визионерите от SOFIA PASS с тяхната довеждаща услуга чрез използване на електрически велосипеди.

Имаше и специални награди за отбора на 1. СУ "Пенчо П. Славейков” от Центъра за градска мобилност – безплатни карти за градски транспорт за цяла една година, както и курсове за изучаване на различни чужди езици от редица културни институти в столицата за отбор Day Off.

По времето на този хакатон организаторите въведоха изцяло нов вид подход спрямо участващите отбори като дадоха достъп на всички до набори от полезни данни за столичния градски транспорт, историята на София по отношение на градска мобилност и навиците на гражданите на столицата във връзка с тяхното придвижване – данни, генерирани от проекта ИНОЕЪР, както и предоставени от Европеана. Чрез тези данни участниците можеха да пригодят своите проекти към конкретните нужди на града, които можеха да извлечат от реални, актуални данни за градската мобилност, историята и културната идентичност на София.

„Минахме през абсолютно всяка база от данни. В базата дании, предоставена от Europeana например, открихме интересна мотивираща снимка, която послужи за преход между миналото и настоящето. Успяхме да видим и статистика за нагласата на хората за това дали биха преминали към алтернативен метод на придвижване. Успяхме да анализираме и информацията за всички велостойки, позиционирани на територията на София в сини и зелени зони, с което успяхме да създадем карта, на която вече могат да бъдат видяни всички такива стойки.“ споделиха от отбор SOFIA PASS за достъпните по време на състезанието бази данни.

„Такива състезания са изключително добра инвестиция за нас като ученици, защото ни дават възможност да се запознаем с много нови хора, да обменяме идеи, да ставаме по-добри и да се предизвикваме.“ споделиха победителите.

Хакатонът “InnoAir & Europeana: Устойчивост и социална справедливост“ се проведе с подкрепата на Europeana и е под егидата на проекта ИНОЕЪР, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“