„Център за градска мобилност“ ЕАД взе участие в Петата поред седмица за изграждане на капацитет и финалната среща по проект „FastTrack” на инициативата CIVITAS, проведена в град Будапеща, Унгария от 15 до 17 май 2023 г.

„FastTrack” е европейски проект обединяващ градове и региони във всеобщ стремеж към създаване на иновативни технологии и политики в мобилността и градския транспорт. Целта на организацията е да насърчи развитието на градската екологична транспортна мрежа чрез интегрирането на стратегии насочени към икономическия, социален и екологичен аспект в транспорта. Мрежата подкрепя обменът на опит и познания между 24 европейски градове и региони и подсилва връзката между местните и регионалните власти и останалите заинтересовани страни от мобилността като индустрия.

Седмиците за изграждане на капацитет имат за цел да дадат възможност за споделяне на знания и размисъл за текущата транспортна практика, новите разработки и развиващата се европейска политика свързана с управлението на мрежата и интелигентните транспортни системи, чиста и устойчива градска мобилност, велосипедна практика в градовете, интегрирани мулти- модални решения в мобилността, управление на трафика и други.

„Център за градска мобилност“ ЕАД избра да представи проект INNOAIR и нововъведената в гр. София услуга „Зелен обществен транспорт при поискване“.