В средата на м. март, петима делегати от Семаранг бяха на специално учебно посещение в София, организирано от програмата за Международно градско и регионално сътрудничество (IURC), финансирана от Европейския съюз.

София се включи в програмата с иновациите, които разработва и тества в рамките на проекта ИНОЕЪР, а индонезийският град прояви интерес и желание да се възползва от този опит, за да развие своя градски транспорт.

Делегатите бяха посрещнати от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-н Дончо Барбалов в качеството му на зам. кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“ и екипа на проект ИНОЕЪР, заедно с представители на Асоциация за развитие на София. От страна на Семаранг делегацията включваше представители на местната власт в Семаранг, на програмата IURC и на Асоциацията на индонезийските общини (APEKSI).

Една от целите на визитата бе да проучат спецификите на трамвайния транспорт и по време на 4 дневното си посещение, представителите на партньорския град имаха възможност да посетят Центъра за контрол на трафика в София, да се запознаят с новата аналитична система за актуализиране на разписанието на градския транспорт, разработена по проект ИНОЕЪР, и да се запознаят много подробно с напредъка на София в сферата на устойчивата мобилност.

Друга сфера на интерес от страна на международните делегати беше как местната власт би могла да си партнира с гражданите и да работи съвместно с тях, така че да постига добри резултати като по-устойчива градска мобилност и по-чист въздух, които са едни от основните цели на проекта. В рамките на срещите бяха дадени примери как в момента в София на базата на обратната връзка и прякото участие на жителите могат да се събират голяма база данни и препоръки. Пример за това бе даден с приложението СофияКойн, създадено също по проект ИНОЕЪР, към което делегатите също проявиха голям интерес и желание за създаване на подобно приложение, стимулиращо градската активност и в Семаранг.

В последния си ден в София делегатите имаха възможност да обсъдят в детайли впечатленията си от проведената визита и да очертаят и обсъдят следващите стъпки на партньорство, водени от г-н Пабло Гандара, ръководител на екипа на програма IURC за Азия и Австралия, Севдалина Войнова, програмен директор на Асоциация за развитие на София, и Елица Панайотова, координатор на проект Зелена София.

Двата града имат много допирни точки и поле за съвместни проекти. Индонезийският град има какво да сподели за вече прилаганата от тях ниско-емисионна зона, регулации и мерки за ежеседмични дни и нощи без автомобили. София, от своя страна, би могла да предложи съдействие при осъществяването на проекти за по-добра градска мобилност и гражданска активност и да съдейства при осъществяването на трамваен проект в Семаранг, тъй като София е една от малкото столици в Европа, които са запазили в голяма степен и продължават да развиват трамвайния транспорт - един от най-екологичните, но и сложни за поддръжка видове градски транспорт.