Програмата за Международно градско и регионално сътрудничество (IURC), финансирана от Европейския съюз, организира учебна визита в София на представители на град Семаранг, Индонезия, от 13 до 15 март 2023 г. Гостуващата делегация включва и представители на Асоциацията на индонезийските общини (APEKSI). Визитата цели да насърчи сътрудничеството между двата града в областта на устойчивата градска мобилност. Преди това делегация от София посети град Семаранг през юни 2022 г.

Индонезийският град се интересува как да развие своята система на градския транспорт и особено трамвайния транспорт, който обмисля да въведе, както и от добри практики в София като улесненията за таксуване в градския транспорт, мобилното приложение СофияКойн, създадено по проект ИНОЕЪР, мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, инициативи за стимулиране на повече граждани да ползват градски транспорт.

Програмата предвижда запознаване с трамвайния транспорт и депо, метро и метро депо, линейния парк на площад Македония, реновирането на трамвайна линия 5, посещения в буферен паркинг, срещи с г-н Д. Барбалов, заместник-кмет по транспорт, представители на Столична община, Столичен електротранспорт, Център за градска мобилност, Асоциация за развитие на София и др.

София, един от 100-те европейски градове с цел да бъдат климатично неутрални до 2030 г., ще сподели опита, постиженията и предизвикателствата, пред които е изправена, иновации, които тества за пръв път в европейски мащаб като транспорта при поискване по проект ИНОЕЪР, и ще обсъди възможности за продължаващо сътрудничество в сферата на мобилността с четвъртата по население държава с бързо развиваща се икономика.

----------------------------
Относно IURC
Финансирана от Европейския съюз, програмата за международно градско и регионално сътрудничество (IURC) насърчава сътрудничеството между градовете за устойчиво градско развитие и изгражда партньорства между градовете от ЕС и извън ЕС. Участващите местни власти имат възможност да изпълняват пилотни проекти, включващи научните среди, гражданско общество и бизнес партньори. IURC допринася за целите на Новата програма за градовете на ООН, Програмата 2030 (ЦУР), Програмата за градовете за ЕС и приоритетите на Европейската комисия за „По-силна Европа в света“ с Европейската зелена сделка и NextGenerationEU (след COVID -19 план за възстановяване). IURC се прилага в девет страни в Азия и Австралия: Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Република Корея, Малайзия, Нова Зеландия, Тайланд и Виетнам. В България IURC обединява столицата на България София с двата азиатски града, а именно Седжонг в Република Корея и Семаранг в Индонезия.
Уебсайт: https://www.iurc.eu/