На 25 ноември 2022 г. екипът от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, който работи по проекта ИНОЕЪР, представи резултатите от изпълнението му на среща-дискусия в Епископската базилика на Филипопол, най-голямата раннохристиянска църква в страната.

Във форума се включиха представители на общините София, Пловдив и Асеновград, на Тракия икономическа зона, Българска стопанска камара, преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по икономически и социални науки.

Проектът е единствен по рода си въобще в Европа и цели разработване на алтернативни маршрути за обществен транспорт, ограничаване на трафика и подобряване на качеството на въздуха, обясни заместник-кметът на София по транспорта Кристиан Кръстев. От страна на Пловдивския университет са разработени различни модели и специален софтуер за проследяване на трафика на базата на видеонаблюдение.

По проекта са издадени и над 10 публикации на учени от Пловдивския университет, 8 от които са намерили място в престижните научни бази данни Scopus и Web of Science, подчертава деканът на икономическия факултет професор Станимир Кабаиванов.

Представените от екипа на Факултета по икономически и социални науки изследвания, сценарии и модели, свързани с подобряване на градската мобилност и качеството на въздуха, могат да бъдат използвани от други български градове с интерес към подобряване на градската си мобилност.