На 25 октомври 2022г. в София се проведе публична дискусия по темата „Адаптация към изменението на климата в здравния сектор в България“, част от дейностите на EIT Climate-KIC Bulgaria RIS Hub.

Основен фокус на експертните презентации и последващите дискусии бяха климатичните промени и влиянието им върху здравето на хората. Проф. д-р Зоя Матеева от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките и гл. ас. д-р Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи, представиха обстойни анализи и данни, показващи връзката между изменението на климата и многобройните здравни, социални и икономически последици. В рамките на дискусията, АРС представи проекта ИНОЕЪР, чиято основна цел е да се насърчи екологичен електрически транспорт в София, като по този начин се подобри качеството на въздуха и се намалят вредите върху здравето на жителите на града.