Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото ежегодно събитие в Брюксел, посветено на кохезионната политика, което събира заедно градовете и регионите в Европа, включително политици, администратори, експерти и академични лица.

20-тото издание се проведе от 10 до 13 октомври 2022 г. под мотото „Нови предизвикателства за сближаването в Европа“. Темите обхващаха екологичния и цифровия преход, териториалното сближаване и овластяването на младите хора, социалните и икономическите предизвикателства, а програмата включваше семинари, изложби, сесии на високо равнище.

По време на седмицата на регионите и градовете, с онлайн семинар своя дебют направи инициативата на ЕК Европейски Градски Дейности, наследник на досегашната Градски Иновативни Дейности, и обяви първата си покана за предложения. Като част от представянето бяха поканени два от 86 общо финансирани проекта, които да послужат като пример и вдъхновение на за почти 300 регистрирани участници в семинара.

Севдалина Войнова, координатор на ИНОЕЪР, разказа за въведения транспорт при поискване, зелените коридори, мобилното приложение СофияКойн и още редица нововъведения в София, и отговаряше на въпроси на участниците за рисковете, необходимите партньорства, социалната справедливост и ангажирането на гражданите. /https://vimeo.com/759812772/

Новата програма EUA предвижда провеждане на един от 4-те си информационни дни в София, на 29-30 ноември, 2022.