С подкрепата на финансираната от ЕС програма Международно градско и регионално сътрудничество (IURC), от 27 юни до 1 юли 2022 г. делегация от София посети индонезийския град Семаранг за обмяна на опит, споделяне на добри практики и идентифициране на пилотни дейности, които двата града съвместно ще осъществят в сферата на устойчивата мобилност през 2023 г.

„Европейският съюз е решен да допринесе за градското развитие на Индонезия и желанието на страната да постигне целите за устойчиво развитие и Визия 2045,“ каза НП Винсент Пикет, посланик на ЕС за Индонезия и Бруней. „Радваме се да подкрепим партньорството в сферата на градската мобилност между Семаранг и София в рамките на програмата IURC, тъй като това е значим въпрос за много градове по света. Надявам се това сътрудничество да създаде нови възможности за учене, за да се адресира това предизвикателство.“

От началото на партньорството миналия ноември 2021, това е първата среща на живо между експертите от София и Семаранг. В поредица от онлайн срещи преди визитата двата града определиха устойчивата градска мобилност като своя сфера на интерес. Индонезийският град иска да покаже опита си как работи с частния сектор, за да предоставя транспортни услуги, и да обсъди плановете си за развитие на бус ленти за обществения транспорт в Семаранг, както и да възстанови трамваите в туристическата част на града. „Според нашия План за градска мобилност целта е използването на частни превозни средства да намалее до 60%, а градският транспорт да се увеличи до 40% от транспортния микс до 2040,“ заяви Хендрар Прихади, кмет на Семаранг. „Интегрираната система на градския транспорт се стреми да покрие 95%от общата територия на града. Вярваме, че сътрудничеството със София ще доведе до конкретни препоръки по изпълнение на плана, за да постигнем целите си до 2040.“ 

Експертите от Семаранг и София посетиха центъра за контрол на трафика, за да се запознаят с работата му, бяха пътници на компанията за градски транспорт Бус Транс Семаранг, разходиха се по трамвайното трасе, което ще бъде възстановено, и се срещнаха с кмета на Семаранг, с официални лица, представители на компанията Годжак, за да потърсят възможности за сътрудничество и потенциални бизнес възможности. Представителите на София споделиха свои добри практики, подходящи за трансфериране в Семаранг, като създадения по проект ИНОЕЪР довеждащ транспорт при поискване, мобилното приложение СофияКойн за насърчаване на активния транспорт, брандирането на превозни средства от градския транспорт за промотиране на туризма и др.

След тази визита делегация от Семаранг ще посети София през септември 2022.г. Скоро след това се очаква двата града да разработят и стартират общата си пилотна дейност.