Проектът за въвеждане на нискоемисионни зони е в две направления - по отношение на транспорта и по отношение на битовото отопление.

Наредбата е качена на сайта на Столичната община за обществени консултации в продължение на един месец до 16 юли. Всички заинтересовани могат да входират своите предложения относно тази наредба. В рамките на ИННОЕЪР беше извършено проучване и тестване на модела на НЕЗ, което - заедно с транспорта при поискване и другите новости - ще допринесе за подобряване качеството на въздуха.

Нискоемисионните зони следват своя ход във времето след като цяла година вече се провеждат техническите прегледи по нов начин. Той беше необходим, за да може Столичната община да започне да въвежда нискоемисионните зони по отношение на транспорта.

Нискоемисионните зони и в двете направления ще бъдат организирани поетапно, предвиден е преходен период до 2025 година. По отношение на транспорта в проекта на наредбата се предлагат две зони за ниски емисии - голям и малък ринг. Малкият ринг е карето затворено между булевардите "Сливница", "Опълченска", Патриарх Евтимий" и "Васил Левски". Големият ринг пак започва от "Сливница", но минава през "Петко Тодоров", посочи зам.-председателят на Комисията по екология към СОС.   

Принципът на работа е както за превишената скорост. Нарушителите се снимат и получават съответните санкции, установени от закона.

От 1 декември тази година се въвежда забрана за преминаване на колите, които са в първа екологична група. Това са колите без еко стандарт в продължение на три месеца. От 2025 година се забранява преминаването на колите от втора екологична група, а от 2028 година - трета. За големия ринг забраните започват от 2025 година.

Независимо от двата ринга, ще могат да преминават колите на живущите в тях, както и колите на хората, които са с инвалидност. Тези изключения включват и колите със специален режим на действие, както и колите на обществения транспорт.