И най-добрият проект остава в сянка, ако не бъде реализиран. Точно затова Столична община и Асоциация за развитие на София осигуриха подходящите условия за изпълнение на проекта, спечелил първо място в състезанието „Озеленяване за по-чист въздух“, проведено по проект ИНОЕЪР заедно с Лесотехнически университет.

 Студентите от ЛТУ имаха нелеката задача да създадат концепция за зелената площ на новоизградената част на бул. Тодор Каблешков, включваща разнообразна, лесна за поддържане растителност, която ефективно пречиства въздуха, подпомага опазването на местното биоразнообразие и предизвиква целогодишен интерес.

Симона Новоселска и Мерлин Неждет представиха проект за красиво цветно пространство, което доразвива вече засадена цветна леха от жителите на район „Триадица“. Подбраните от студентите растения са газо- и сухоустойчиви, с прахозадържаща способност и целогодишен декоративен ефект. Поради тази причина те се класираха на първо място сред достойната конкуренция в студентското състезание.

На 20 май 2022г. проектът се превърна в реалност! Студентите се включиха в засаждането на растенията и жителите на района вече разполагат с разширена озеленена площ около бул. Тодор Каблешков. На събитието присъстваха и представители на Асоциация за развитие на София и Столична община.

Желаем все повече отличени и осъществени проекти на студентите от ЛТУ и все повече озеленени площи на жителите на София!