Столична община е на път да въведе съвсем нова транспортна услуга – градски транспорт при поискване в югозападните квартали на София. Нови електрически минибуси ще се завяват с мобилно приложение, ще вземат гражданите от най-близкия им възможен ъгъл и ще ги отвеждат до най-близката метро или трамвайна линия.

Как да си личи какви са тези минибуси – че са едновременно част от системата на градския транспорт, но и ползването им не е чрез приложение, без фиксиран маршрут? Това е задача, по която заедно работят студентите по дизайн от Нов български университет, Асоциация за развитие на София и Столична община. Студентите, ръководени от ментори-преподаватели, ще се състезават за създаване на дизайн проекти, като печелившият ще бъде реализиран. Състезанието дава възможност на студентите да приложат на практика изучаваното и да покажат таланта си, като предложат реални решения в полза на града.

Състезанието се провежда в рамките на проекта ИНОЕЪР, първият и единствен засега проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Проектът въвежда за първи път в Европа обществен транспорт при поискване, както и за първи път в София и България ниско емисионна зона, зелени коридори, мобилно приложение СофияКойн с награди за активен транспорт.
  

„Въвеждането на нов тип екологичен транспорт и осъвместяването му с нов тип градска функционалност са сериозен стимул за креативността на младите творци. В този смисъл конкурс сред студентите за графичен дизайн на транспортните средства е шанс за изява както по отношение на визуалната идентичност на проекта на Столична община, така и за популяризиране на новите решения за чиста и здравословна среда“, заяви гл. ас. д-р Софрони Върбев от НБУ.

“Защо да се дават на студентите хипотетични задачи, когато пред София има толкова предизвикателства пред София? Да се учиш заедно с града е най-добре и за студентите, и за София“, каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Представянето на студентските проекти ще се състои в края на юни. За повече информация следете https://fb.me/e/1uFKdzEh6.