София скоро ще има първите две станции за автоматизирано преброяване на велосипеди, които се движат в града. Досегашните данни идваха или от ръчно броене на ключови локации от доброволци, или от резултати от анкети сред гражданите.

Данните за броя на велосипеди в градовете се използват, за да помогнат за планирането и развитието на градската инфраструктура и организация на движението. В Европа станциите за преброяване на велосипеди доказано повишават информираността за този вид придвижване, водят до повишаване на безопасността и толерантността по пътищата и насърчават повече хора да използват колелата си. Добрите данни също гарантират прозрачност на политиката и гражданско участие.

Първите две станции за преброяване на велосипеди ще бъдат разработени от студентите в университетите Технически университет – София и Технически университет – Габрово. Асоциация за развитие на София и Столична община в партньорство с ТУ – София и ТУ - Габрово обявиха предизвикателство за разработване на автоматизирана преброителна станция за велосипеди. Печелившите проекти ще получат финансиране, за да се превърнат в работещи прототипи, които да бъдат инсталирани край основните велоалеи на територията на София. Състезанието дава възможност на студентите да приложат на практика изучаваното и да покажат таланта си, като предложат решения за по-устойчив транспорт и по-чист въздух в София.
  

Състезанието се провежда в рамките на проекта ИНОЕЪР, първият и единствен засега проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Проектът въвежда за първи път в Европа обществен транспорт при поискване, както и за първи път в София и България ниско емисионна зона, зелени коридори, мобилно приложение SofiaCoin с награди за активен транспорт. Устойчивата градска мобилност обаче има още много измерения.

„Автоматизираното преброяване на велосипедите така или иначе ще бъде наложително в бъдеще, затова е важно да поставим началото му заедно с бъдещите инженери. Надявам се това да е не само в полза на града, но и да бъде кариерен трамплин за младите специалисти, от които София се нуждае силно“, каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

„Състезания като това, в които студентите с помощта на техните преподаватели не само търсят решения на реални казуси, но и имат шанс да ги превърнат в реални продукти и услуги, показват връзката между висшето образование, местната власт и индустрията. Състезанието ни помогна да развием и нови партньорства.“ проф. д-р инж. Илия Славов Железаров, ректор, Технически университет Габрово.

„Чрез проектирането и създаването на реален прототип, студентите от Факултета по Електронна техника и технологии (ФЕТТ) при Технически университет ще повишат своите умения за решаване на реални проблеми, ще постигнат по-добро разбиране на проблематиката и ще повишат конкурентоспособността си и възможностите за реализация на трудовия пазар. Сътрудничеството между екипи от ТУ-София и Асоциацията за развитие на София води до повишаване на нивото на образованието на студентите от ТУ-София и възможността за справяне с реални проблеми от ежедневието на софиянци.”
доц. д-р инж. Димитър Николов, Технически университет София.

Актуална информация за състезанията можете да следите във Facebook събитието.