Най-младата аудитория на Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а именно първокурсниците, дискутираха средата в която живеят, дадоха интересни иновативни предложения за решаването на екологични и транспортни проблеми и представиха свои виждания по проект INNOAIR.

По време на семинарни занятия по Геоикономика студенти от първи курс от факултета обсъждаха предизвикателствата на градската среда, в която живеят. От една страна, със свои разработки те представиха вижданията си по проекта INNOAIR, а от друга - обсъдиха екологичните и, по-специално, транспортните проблеми в град Пловдив, но разбира се, погледът на младите обхвана тематиката и в глобален мащаб. Студентите имаха възможност да представят и добри практики, както и свои идеи относно иновативни и екологични методи и технологии за градска мобилност. Любопитството на студентите към нови технологични решения се разпростираше от електрически тротинетки до влак-стрела. Също така, от погледа им не избягаха и SMART решенията в градската мобилност като умен парко-възел и необходимостта от по-устойчива транспортна индустрия.

INNOAIR беше представен като първият български проект, ориентиран към даване на иновативни и креативни решения на градски предизвикателства за подобряване на качеството на въздуха и стимулиране на зелено придвижване. Студентите показаха интерес към зелен обществен транспорт при поискване и зелени коридори. Общата насока на участниците бе в подчертаването на необходимостта от промяна в градската мобилност, заради замърсяването на околната среда и качеството на въздуха. Пловдив е сред градовете с растяща необходимост от мерки и решения в тази насока.

По-конкретно в своята разработка озаглавена „Иновативни и екологични методи за градска мобилност“ интересът на студентите беше насочен към транспорта при поискване и интелигентния автобус. Бяха изложени като удобства бързата връзка и лесният достъп чрез интернет, както и възможността за уговарянето на мястото на транспорта при поискване. А интелигентният автобус получи специално внимание заради елиминиране на чакането на спирка и леснотата на адаптиране на маршрути и графици.

Но от погледа на креативната млада публика не убягнаха и частните инициативи в посока да се намали необходимостта от използване на личен автомобил. Студентите представиха идеята за Car Next Door като алтернатива на колите под наем. Целта е директно отдаване на коли под наем между регистрирани в системата потребители. По пример от австралийска компания се предлага гъвкава алтернативна система хибрид от няколко популярни вече варианта за използване на коли на други притежатели, включваща както възможност за дневно или почасово наемане между потребителите и избор между автомобил, джип и бус, така и система за обратна връзка с оценяване на превозното средство и на членовете от ползвателите; GPS технология за проследяване на местоположението и предоставяне на застраховки и за двете страни, и обработка на плащания.

Увличането по мобилните приложения от страна на младите намери своя израз в интереса им към мобилното приложение за насърчаване на гражданите към екологични начини на придвижване Sofia Coin. Бяха разгледани положителните примери от Западна Австралия, като проекта на Министерството на транспорта за транспорт по заявка, също така се обърна внимание и на предимствата и положението на споделеното пътуване в САЩ, Западна Европа и България като иновативен начин на транспорт.