Време е за S.M.A.R.T. решения!

Проектът INNOAIR се стреми към специфични, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето решения - създаване на устойчива и икономически разумна система, отговаряща на предпочитанията и увеличаваща удовлетвореността на гражданите от обществен транспорт.

Забързаното ежедневие изисква все повече да предвиждаме точното време за превозване, а основният проблем на местните администрации остава проблемът с качеството на въздуха. Големите градове са най-засегнати от проблемите на съвремието, включително и от този. Използването на лични автомобили, наред с удобствата, които предоставят, поставя все по-често пътниците в затруднения и ги кара да търсят други начини за придвижване в градска среда. Решенията, свързани с моделиране на задръстванията, закъсненията на градския транспорт, зелен транспорт при поискване и зони/коридори с ниски емисии представляват интерес не само за София, но и за други градове в страната, които изпитват проблеми с концентрацията на населението.

Решението се крие в осигуряване на по-голямо удобство за пътниците и предоставяне на възможности за избор на алтернативни варианти за транспорт, отговарящи на техните нужди. В тази насока работи проект INNOAIR - първият български проект, финансиран от инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ (Urban Innovative Actions) на ЕС, която насърчава тестването на иновативни решения в съвременна градска среда.  

През първата фаза на проекта са разработени различни експериментални модели в тематичната област на проекта - иновативни решения за мобилност и зелено придвижване. Прилагането им позволява да се апробира набор от координирани инструменти, които водят до:

*„Зелен обществен транспорт при поискване“, формиран от платформа с машинно обучение и усъвършенствани аналитични възможности, който се поддържа от мини електрически автобуси;

*Модели за анализ и намаляване на негативните ефекти от задръстванията;

*Геопространствени градски зони с ниски емисии, предотвратяващи навлизането на превозни средства в центъра на града и определени зони в замърсени дни;

* Зелени коридори за активен транспорт.

Концепцията за обществен транспорт при поискване “green on demand transport” резонира на желанията на потребителите, видени през техния поглед и отразяващи техния начин на живот. Системата, анализираща този аспект бе разработена от Пловдивски университет в рамките на проект INNOAIR. Ако до момента се предлагаха готови и масово прилагани варианти за транспорт в градска среда, тук акцентът се поставя върху потребителя като водеща фигура в процеса на търсене и предлагане на адекватни решения при пътуване. Обръща се внимание не само на рационалните мотиви при избора на конкретен вид транспорт като: продължителност на пътуването, време за чакане, сигурност на пътника за смятане на времето за пристигане в крайната му точка и други, но и такива аспекти като: стил на живот, привързаност към конкретен транспорт, холистични мотиви, комфорт при пътуване, удоволствие и други. Комплексно се отчита влиянието на тези ключови индикатори върху предпочитанията и равнището на удовлетвореност на пътниците, като водещо е качеството на обслужване. Част от дадените решения, базиращи се на оценяването на потребителската удовлетвореност, са свързани с разработването на аналитични и самообучаващи се системи, които да предлагат оптимизирани маршрути и графици за пътуване.