В рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия #EUSEW2021, ИНОЕЪР представи подхода си и постигнатото досега на международна експертна среща на 25 октомври, 2021.

Осигуряването на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия е сред основните приоритети на Европейския съюз. Във връзка с препоръката на Европейската комисия до 2035 година да се спре продажбата и производството на превозни средства с двигатели с вътрешно горене, европейските държави прилагат различни мерки и стимули за преминаване към нулево-емисионни превозни средства. ИНОЕЪР също усилено работи в насока насърчаване използването на екологосъобразни начини на придвижване като се стреми да предлага най-удобните алтернативи спрямо мнението на гражданите.

Поради тази причина екипът на ИНОЕЪР бе сред поканените да се включат в експертна среща, организирана от Мрежата на Британските посолства в Централна и Източна Европа и Британския офис за нулево-емисионни превозни средства. Срещата бе част от събитията, предшестващи международната конференция за климата на ООН COP26.

На 25-ти октомври Столична община сподели за политиките, които прилага в посока устойчива мобилност, като акцентира върху проект ИНОЕЪР, чрез който има възможността да използва иновативен и всеобхватен подход за стимулиране на устойчивото придвижване в града, който обхваща не само автобуси без емисии, но и транспортни услуги при поискване.

Сред присъстващите в онлайн семинара бяха създатели на политики от Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Всички те споделиха досегашния си опит и разказаха както за най-добрите практики до момента, така и за научените уроци от прилагането на различни политики и мерки по пътя към нулево-емисионни превозни средства.