Как влияят сградите и други наземни съоръжения върху разпространението на замърсителите? На какъв принцип е изградена системата за прогноза на потенциала на замърсяване с фини прахови частици за Столична община?

Защо са ни необходими числени модели за замърсяване на въздуха? Какво означава химическо време? 

Отговорите на тези и други въпроси, свързани в атмосферното замърсяване можете да научите по време на онлайн семинара на тема „Моделиране на атмосферното замърсяване“, организиран от Националния институт по метеорология и хидрология по проект ИНОЕЪР.

Семинарът ще се проведе онлайн на 24 септември (петък) от 14:00 до 16:00ч.

В рамките на събитието ще се запознаете с числените модели за разпространението на замърсители в атмосферата, които са както основен инструмент за анализ и прогноза на качеството на атмосферния въздух (КАВ), така и неизменна част от програмите на местните администрации целящи подобряване на КАВ. Темата за атмосферното замърсяване ще бъде подробно представена от експерти и практици в сферата на общодостъпен за широката публика език.

Можете да се включите в семинара като се регистрирате ТУК. Подробна програма на събитието е достъпна на следния линк.

Очакваме ви!