Отговорът на въпросите „Как могат наличните услуги да бъдат подобрени в бъдеще?“ и „Удовлетворява ли в момента обществения транспорт потребностите на пътниците?“ се съдържа в поведението на ползвателите. В тази връзка партньорите по проект ИНОЕЪР от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ проведоха „Анализ върху поведението на пътниците“.

Общественият градски транспорт отдавна се е превърнал в нещо повече от обикновена услуга – той е лицето на съвременните градове, а многообразието от възможности за придвижване все по-често се превръщат в поле за експерименти и нововъведения. Зад видимата част от тази система обаче, стои сериозен обем от информация, изследвания и правила, които позволяват да се структурира транспортната система по начин, който да удовлетворява нейните ползватели.

Отговорът на въпросите „Удовлетворява ли в момента обществения транспорт потребностите на пътниците?“ и „Как могат наличните услуги да бъдат подобрени в бъдеще?“ се съдържа в поведението на ползвателите. В тази връзка партньорите по проект ИНОЕЪР от Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ проведоха „Анализ върху поведението на пътниците“ спрямо съществуващите услуги и възможностите то да бъде отразено в процеса на усъвършенстване на градския транспорт.

„Поведението на пътника е начинът, по който пътникът мисли, чувства, разсъждава, прави преценка и избира различни продукти и услуги, пряко свързани с неговото пътуване.“ Всички тези компоненти могат да бъдат взети под внимание в рамките на анализ върху поведението на пътниците. Тъй като структурираните данни могат да се използват в много голям брой модели, анализът на Пловдивски университет се базира основно на цифрова информация, достъпна от исторически бази данни и времеви редове за местоположението на транспорта (GPS информация), както и продажби на билети (информация за билети, както и предпочитан тип билети).

Проучването обединява информация от различни източници – данни за местоположението на отделните превозни средства, предварителни графици, натоварвания и поток от пътници по спирки и часови пояси, анализ на трафика и задръстванията, за да предостави интегрални измерители за качеството на предоставяните услуги. Проследяването на тези показатели и съобразяването на графиците и разписанията на градския транспорт с тях е възможност той да се адаптира към изискванията на потребителите и да задоволява по-добре техните потребности. Важна особеност на използвания подход е, че всеки от измерителите се променя спрямо динамичната градска обстановка. Това означава, че динамиката на подбраните показатели е също толкова важна, колкото техните абсолютни стойности, защото дава възможност да се действа проактивно и потенциалните проблеми да се решават преждевременно.

Анализът на поведението на пътниците показва, че имат най-голяма нужда от надеждност и сигурност при избора си на транспорт. Несигурността за времето на пристигане, заминаване и продължителност на пътуване с превозното средство предизвиква у ползвателите чувство за безпокойство.

Специфичен проблем, който е разгледан в проучването е моделирането на закъсненията на градския транспорт. Използването на случайни процеси, които допускат скокообразни промени в наблюдаваните стойности позволява да се обхванат критичните случаи, при които вследствие на неочаквани събития, като аварии, инциденти или резки промени в трафика, се увеличават драстично разминаванията с предварителния график. Получените модели позволяват да се установят критичните участъци по отделните маршрути и да се предприемат превантивни мерки в случаите, когато вероятността за следващо голямо закъснение нарасне. Освен това, последващите реакции спомагат за натрупването на информация и обогатяването на моделите и дават възможност за цялостна оптимизация на транспортните схеми.
Резултатите от анализа ще допринесат за вземането на решения относно въвеждането на „зелен обществен транспорт при поискване“ и за тестването на модел такса „задръстване“ – мерки за подобряване качеството на въздуха, които ще бъдат приложени в рамките на проект ИНОЕЪР.

Пълният анализ можете да намерите на английски език ТУК.