Хакатонът InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter предизвиква участниците да потърсят смели технологични решения, които да очертаят визията на бъдещо поколение транспортни услуги и свързаност, работещи за по-чист въздух в София.

Хакатонът InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter ще се състои от 2-ри до 4-ти юни 2021, в рамките на Европейската зелена седмица. Той се организира от Асоциация за развитие на София и А1 България. Хакатонът предизвиква участниците да потърсят смели технологични решения, които да очертаят визията на бъдещо поколение транспортни услуги и свързаност, работещи за по-чист въздух в София.

Как да направим градския транспорт в София по-екологично устойчив, удобен и привлекателен за гражданите? Как да интегрираме градската мобилност като комбинация от различни варианти за придвижване в града - градски, споделен и активен транспорт? Как да събираме обратна връзка, да подаваме сигнали, мнения и предложения за намаляване на придвижването с личен автомобил? Как да разпространяваме идеи за подобряване качеството на въздуха в града?

Всеки, който има технически умения, визия за бъдещето, креативни идеи и смелостта да ги защитава, може да даде своя отговор на тези въпроси, като се включи в отбор и участва в хакатона. За най-добрите идеи сме подготвили впечатляващ награден фонд и специални награди! 

Защо?

Събитието се провежда в рамките на проект INNOAIR, финансиран от европейската инициатива Иновативни градски дейности (Urban Innovative Actions). София е първият български град, който бе избран и стана част от общността на иновативните европейски градове. Програмата UIA на Европейската комисия дава възможност на големите европейски градове да тестват иновативни, креативни, но и рискови решения на градски предизвикателства. INNOAIR прилага експериментално мерки в тематичната област „качеството на въздуха“ и по-специално „иновативни решения за мобилност и зелено придвижване“. 

АРС, като координатор на проект INNOAIR от името на Столична община, и А1 България, като утвърдена компания в сферата на телекомуникациите, дигиталните и ИТ решения и услуги, обединяват усилия, за да насърчат и подкрепят смели технологични решения, които чертаят визията на бъдещо поколение транспортни услуги, работещи за по-чист въздух в София.

Кои са предизвикателствата?

                • Решения за градския транспорт в София, които го правят по-екологично устойчив, удобен и привлекателен за гражданите;

                • Решения за интегриране на градската мобилност като комбинация от различни варианти за придвижване в града - градски транспорт, споделен транспорт, активен транспорт;

                • Решения, които поставят ползвателя в центъра, насърчават тяхното споделяне на обратна връзка, сигнали, мнения и идеи за намаляване на автомобилното придвижване в града и подобряване качеството на въздуха.   

Какви са наградите за победителите?

               Първа награда: 10 000 лева
               Втора награда: 5 000 лева
               Трета награда: 3 000 лева  
               Допълнителна награда: 3 000 лева

Наградите са осигурени от А1.

Допълнителната награда е осигурена от Mastercard.

Специални награди:

Възможност за кариера в А1: Компанията предлага възможност на участниците с визионерски идеи и добра теоретична подготовка да получат практически умения в динамичната екипна среда на А1, както и реализация в сферата на IT – работа с върхови технологии и иновативни решения в IoT. 

ПРОГРАМА:

2 юни, 2021, сряда
18:00 – 18:15   Откриване на хакатона
                          Кристиан Кръстев, заместник-кмет по транспорт, Столична община
                          Севдалина Войнова, координатор на проект ИНОЕЪР
                          Борислав Симеонов, старши директор „Информационни технологии и дигитална трансформация“ А1 България
18:15 – 18:30   Светлин Наков, основател на СофтУни
18:30 – 18:40   Теглене на жребий за реда на представяне на отборите пред журито

3 юни, 2021, четвъртък

9:00                  Краен срок за предоставяне на URL на хранилище в GitHub
10:00 – 12:00   Менторство

4 юни, 2021, петък
9:00                  Краен срок за качване на код и представяне в GitHub
10:00 – 12:00   Представяне пред жури (3 минути представяне + 2 минути въпроси и отговори на отбор). Водещ: Трифон Димов
12:00 – 12:30   Заседание на журито
12:30                Обявяване на победителите
  

ЖУРИ:


Кристиан Кръстев, заместник-кмет по транспорт, Столична община
Димитър Дилчев, директор, Център за градска мобилност
Васил Нейчев, старши мениджър в направление „Информационни технологии и дигитална трансформация“, А1 България
Светлана Ломева, изпълнителен директор, Асоциация за развитие на София
Илиян Димитров, мениджър „Дигитална трансформация“, А1 България
доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет, Софийски университет
Доц. д-р Атанас Семерджиев, катедра „Компютърна информатика“, Факултет по математика и информатика, Софийски университет
проф. д-р Станимир Кабаиванов, декан на Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет
Доц. д-р Делян Генков, ръководител катедра „Компютърни системи и технологии“, Технически университет – Габрово
Доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова, ръководител катедра „Софтуерни и интернет технологии“, Технически университет – Варна
Проф. д-р Милен Балтов, заместник-ректор Научноизследователска дейност и Международно сътрудничество, Бургаски свободен университет
Теодора Дачева, заместник-директор на Националното сдружение на общините в Р. България
Иван Ненков, изпълнителен директор, СофтУни
доц. д-р инж. Димитър Николов, Факултет Електронна техника и технологии, Технически университет София
Емо Абаджиев, софтуерен архитект, основател на Tumba Solutions

МЕНТОРИ


Цветомил Йорданов
, Developer Lead, А1 - C#, SQL, Microsoft Server, Web Services, Google Maps WEB APIs
Даниел Йорданов, Developer Lead, А1 - C#, React, Node.js, Python, Databases, Containers
Теодор Стефанов, Старши софтуерен инженер, А1 - js, react, mongodb, node js, graphql
Симеон Томов, Старши софтуерен инженер, А1 - C#, Databases, Soap, Rest
Дичо Шукеров, Старши софтуерен инженер, А1 - C#, SQL, JavaScript
Христо Танев, Експерт по автоматизация на маркетинга, А1 - SQL, AMPscript, HTML, Marketing Automation, CRM, Conversational AI
Иван Николов, Директор на дирекция „Транспорт“, Столична община - Транспортни политики и данни
инж. Димитър Петров, Директор на дирекция „Управление и анализ на трафика“, Столична община - Транспортни мрежи, Трафик анализ
Методи Аврамов, директор на дирекция „Стратегии, иновации и нови технологии и международни проекти”, Център за градска мобилност - тарифиране, маркетинг, интермодалност, анализ на транспортни данни
Деница Лозанова, Програмен директор, Асоциация за развитие на София - Маркетинг
Антония Шаламанова, експерт, Зелена София - Интегрирани решения, Увеличаване на информираността, Достъпност
Найден Маречков, Продуктов директор, Mastercard - дигитални платежни продукти, платформи, решения и иновативни технологични партньорски модели
 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

          • Приложимост на проекта: На кого и по какъв начин помага този проект? Решава ли съществен проблем от практиката? Актуална и приложима ли е темата? Наистина ли някой има реална нужда от този проект? 30%

          • Оценка на съдържанието: Полезно и интересно ли е и интерактивно ли е, или дублира вече съществуващи източници? Качествени и достоверни ли са текстовете, илюстрациите и останалите мултимедийни елементи? Авторско ли е съдържанието или е прекопирано от някъде (качественото авторско съдържание се цени повече)? 20%

          • Техническо изпълнение: Използвани ли са подходящите технологии по правилен начин? Има ли добра ползваемост, интуитивен потребителски интерфейс и потребителско изживяване? Има ли добра структура, подредба и навигация? 30%

          • Презентация и защита: Представен ли е атрактивно и убедително проектът по време на защитата? 20%

Технически изисквания:

По време на хакатона всеки един от проектите трябва да има качена версия на кода на публичното хранилище – платформата GitHub. Последната версия на кода трябва да е качена до 4 юни 2021 г. в 09:00 часа. Лаптопи, софтуер, хардуер и други активи, необходими за проекта, се осигуряват от участниците. Технологиите, езиците за програмиране и инструментите за разработка са по избор на участниците. Позволено е използването на платформи с отворен лиценз, на всякакви инструменти за графичен дизайн, анимация, видео обработка и хардуерна разработка, както и на всякакви хардуерни устройства: телефони, таблети, микроконтролери и др.

Спечелете вниманието на журито като разкажете/покажете/демонстрирате вашето решение в рамките на 3 минути. 

Желаещите да участват се регистрират в отбори от минимум 2 и максимум 5 човекa. Хакатонът ще се проведе онлайн и всеки отбор има ангажимент да си осигури много добра интернет връзка и необходимата техника.

С регистрацията си вие се съгласявате и приемате Общите правила за провеждане на хакатона, които са публикувани ТУК.  

Допускат се промени в състава на отборите до 12 часа след старта на хакатона, но след като предварително сте се регистрирали за участие. Очакваме Ви! 

Регистрацията е отворена до 31 май 2021г. 
 

С УЧАСТИЕТО НА: