Промените в сферата на мобилността изискват координирани усилия и обмяна на опит и по този повод в София се проведе Urban Infrastructure & Mobility Forum 2021.

Изграждането на по-достъпна градска и интегрирането на умни решения за мобилност са сред основните цели на всеки голям град, който се стреми към устойчиво развитие. Промените в сферата на мобилността изискват координирани усилия и обмяна на опит и по този повод в София се проведе Urban Infrastructure & Mobility Forum 2021. Сред партньорите на събитието са и част от партньорите по проект ИНОЕЪР – Асоциация за развитие на София и Национално сдружение на общините в Република България.

Освен това, сред говорителите на събитието бе координатора по проекта от страна на водещия партньор на ИНОЕЪР и директор на дирекция „Транспорт“ към Столична община – Иван Николов. Той запозна аудиторията с проект ИНОЕЪР като добър пример за въвеждане на иновационни решения за градски предизвикателства от гледна точка на мобилност. Аудиторията научи за основните дейности по проекта, а именно въвеждането на зелен транспорт при поискване, тестването на ниско емисионни зони и зелени коридори, както и подобряване схемата на обществения транспорт в определени квартали на столицата. Интересен подход при осъществяване на проектните дейности е активното включването на гражданите в процеса на дизайниране на евентуални решения.

Наред с услугите за споделена мобилност и микромобилност, въвеждането на екологичния транспорт при поискване в рамките на ИНОЕЪР беше представен и от Елица Панайотова – координатор на проект „Зелена София“ към Асоциация за развитие на София. Тази иновация е една от стъпките за масово преминаване към изцяло интегриран транспорт.

Подробна информация за събитието можете да намерите ТУК