Асоциация за развитие на София, в партньорство със Столична община, проведе един различен тип събитие като постави гражданите в основата на процеса на създаване.

ИНОЕЪР прикани гражданите на София да променят представите си за начина им на придвижване в града на ежедневна база. Асоциация за развитие на София, в партньорство със Столична община, проведе един различен тип събитие като постави гражданите в основата на процеса на създаване. Дизайн семинарът се проведе онлайн на 23.02.21г. и даде възможност на участниците да допринесат за намирането на решения за увеличаване използването на обществения транспорт и да насърчат въвеждането на тези решения на практика.

Семинарът събра над 30 крайни потребители, представители на компании, на местната власт и изследователи да проучат заедно ключови фактори - тенденции, стимули и предизвикателства, които биха могли да окажат влияние върху вида транспорт, който използваме ежедневно. Дейностите в семинара се състояха в групова дискусия и работна сесия и се проведоха чрез онлайн платформа с дъска за съвместна работа, където множество потребители могат интерактивно да рисуват, комуникират и създават заедно.

Осигуряването на разнообразна перспектива доведе до развитието на десетки идеи за стимули, вариращи от създаването на приложение, което да интегрира всички видове транспортни услуги в една система за достъп до създаването на информационна кампания с широка публичност.

Резултатът от семинара за съвместно проектиране ще бъде основата за дискусии със Столична община, финансиращи, мобилни и технологични компании, които са готови да отделят ресурси за превръщане на идеите в конкретни действия.