Събитието е част от проекта ИНОЕЪР и ще се състои на 23.02.2021 (вторник) от 17 до 19 ч. онлайн. Семинарът представлява брейнсторминг, на който да бъдат предложени и обсъдени идеи за стимули за гражданите да се придвижват по-екологично и по-активно в града.

От името на Столична община, Асоциация за развитие на София, Зелена София и Център за градска мобилност, имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в работна група за генериране на идеи за стимули към преминаване към устойчиво придвижване.

Събитието е част от проекта ИНОЕЪР и ще се състои на 23.02.2021 (вторник) от 17 до 19 ч. онлайн. Семинарът представлява брейнсторминг, на който да бъдат предложени и обсъдени идеи за стимули за гражданите да се придвижват по-екологично и по-активно в града. В рамките на събитието ще бъдат направени оценка и анализ на предложените идеи. Желаещите да вземат участие могат да се регистрират тук и ще получат линк към онлайн срещата. 

В рамките на проекта е предвидено и да бъде изградена система на бонификация за активните граждани, използвайки предложените от тях самите стимули. Така Столична община цели да подпомогне преминаването към използване на обществен, велосипеден или друг вид устойчив транспорт за придвижване в града. 

Проектът ИНОЕЪР е първият по рода си проект в Европа, който въвежда пилотно  „зелен обществен транспорт при поискване“, който ще промени начина на работа на обществения транспорт. Тази иновативна услуга за обществен транспорт ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Това координирано усилие на София ще намали замърсяването и ще защити въздуха, който споделяме, като същевременно модернизира и обнови обществения ни транспорт. През целия този процес са активно включени и гражданите, за да споделят своите притеснения и предложения към Общината.