На 14.01.21г. се състоя изложение на превозни средства по повод 120-годишнината на градския транспорт в София. Наред с разказите за транспорта от миналото, публиката се запозна и с планираните иновации за бъдещето. Заместник-кметът по транспорта на Столична община Кристиан Кръстев запозна присъстващите с проекта ИНОЕЪР и дейностите, които ще бъдат осъществени в рамките на изпълнението му.

Най-впечатляваща сред тях е предоставянето на услугата за изцяло екологичен обществен транспорт „при поискване“. Вместо да се движат по предварително определени маршрути, новите електроавтобуси ще създадат карта на маршрута въз основа на търсенето на гражданите, подадено чрез мобилно приложение. Приложението ще използва изкуствен интелект за усъвършенстване анализа на данни, за да създаде най-ефективния път за всяко пътуване, като събира възможно най-много пътници.

Тази услуга за градски транспорт ще се тества за първи път в Европа и ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Това координирано усилие на градската администрация, учените, бизнеса и гражданите ще сформира цялостен подход към ограничаване на замърсяването на въздуха и ще промени облика на обществения ни транспорт.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.