Предизвикателството

Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори и надхвърля минималните прагове. Това е сложен проблем. Докато някои фактори - като географското местоположение в плато, заобиколено от високи планини, причиняващи зимни температурни инверсии - са извън човешкия контрол, други причини са свързани с човешката дейност. Градът нараства бързо, що се отнася до населението и новите жилищни и офис квартали. Броят на регистрираните в София превозни средства се увеличава ежедневно. На 1000 жители има 550-600 коли. Българите карат едни от най-старите автомобили в ЕС: през 2017 г. една четвърт от всички превозни средства са били на възраст над 20 години и допълнителни 60% - между 10 и 20 години. Трафикът в София има най-голямо въздействие по отношение на замърсяването на околния въздух.

За проекта

ИНОЕЪР е първият български проект, финансиран от инициативата "Иновативни дейности за градски развитие" (Urban Innovative Actions) на ЕС, която дава възможност на големите европейски градове да тестват иновативни, креативни, но и рискови решения на градски предизвикателства. ИНОЕЪР ще приложи експериментално мерки в тематичната област „качеството на въздуха“ и по-специално „иновативни решения за мобилност и зелено придвижване“. Проектът ще тества в реална среда нови за България и Европа транспортни услуги и решения пилотно в кварталите Манастирски ливади и Бъкстон, с които да даде на гражданите алтернативи за придвижване, да намали трафика от автомобили и да подобри качеството на въздуха. Освен това проектът се насочва към ключови сегменти от населението, за да насърчи културна и поведенческа промяна към по-зелени и щадящи околната среда начини на придвижване.

Проектът предлага набор от инструменти, които ще намалят придвижването на единични превозни средства и ще подобрят качеството на въздуха в града. След завършване на ИНОЕЪР градът ще разполага с набор от координирани инструменти за политика, включително:

  • „Зелен обществен транспорт при поискване“, формиран от платформа с машинно обучение и усъвършенствани аналитични възможности и мини електрически автобуси;
  • Модел за такса задръстване;
  • Геопространствени градски зони с ниски емисии, предотвратяващи навлизането на превозни средства в центъра на града и определени зони в замърсени дни;
  • Зелени коридори за активен транспорт.