Основните идеи и иновации зад проекта ИНОЕЪР бяха представени в рамките на седмото издание на Европейския конгрес на местните власти в гр. Миколайки, Полша на 11-12 април 2022 г.

Конгресът представлява платформа за обмен на мнения и място за срещи на лидери на местните и регионални власти от Полша с представители на държавната администрация, НПО, бизнеса и техни партньори от чужбина.

Сред участниците в събитието бяха поканени партньорите по проект ИНОЕЪР - Яна Дочева, началник-отдел „Международно сътрудничество в НСОРБ“ и Гергана Угринска, началник на отдел „Международни дейности“ на Центъра за градска мобилност - София.  

В рамките на сесията, поставяща темата за превръщането на зелените инвестиции в полза за всички, Яна Дочева сподели с участниците виждането, че България и Полша срещат еднакви предизвикателства, приоритети и цели в реализирането на екологичната промяна, но имат различни изходни точки. От местните власти започват зелените трансформации, те знаят най-добре потребностите на гражданите, затова общините трябва да имат моделиращата роля при прилагането на дейностите по осъществяването на идващите промени.

„Това, върху което трябва да се фокусираме, е какво предстои за местните власти, защото нашата енергийна и екологична трансформация не е започнала вчера, а много години назад. Някои общини имат по-голяма преднина в реализацията на зелените идеи, други са съвсем в началото. Това обособява различията в проблемите, с които се налага да се справят“, заяви Яна Дочева и акцентира, че ако искаме да постигнем поставените очаквания за климатична неутралност и осигуряване на безопасна среда, трябва взаимно сътрудничество между граждани, бизнес и държава.

По отношение ролята на местните власти и бизнеса за намиране на екологични решения, тя представи проектът „INNOAIR”, изпълняван от Столична община в партньорство с 2 университета, 2 неправителствени организации, 2 компании и един национален институт. Чрез иновативната идея за зелен публичен транспорт при поискване, общината цели да предложи качествена промяна в начина на организация на придвижване в Столицата. Така на база заявките на потребителите, подадени чрез онлайн апликация се създава оптимален маршрут на придвижване с електрически автобуси, като се обхваща максимален брой пътници. Иновацията цели да подобри достъпността, като сътрудничеството с бизнеса за разработване и интегриране на проекта, с академичните среди за набиране и анализиране на данните и с НПО сектора за повишаване на осведомеността и промяна в поведението на потребителите е печелившата комбинация за успешното реализирането на проекта, сподели с участниците г-жа Дочева.

Тази година форумът събра над 1500 участника представители на местната, регионалната и изпълнителната власт от Полша, България, Израел, Италия, Швеция, Финландия, Франция, Република Северна Македония и Албания. Участваха също депутати, партньорски асоциации, сдружения и представители на бизнеса.